"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

10 kwietnia 2022

Droga krzyżowa ulicami Płaszowa

Dnia 10.04.2022 nasza wspólnota uczestniczyła aktywnie w parafialnej drodze krzyżowej ulicami Płaszowa. Przygotowaliśmy oparte na Biblii rozważania dotyczące wiary, które były czytane na kolejnych stacjach drogi. Motywem przewodnim były słowa Pisma: "Kroczymy bowiem nie dzięki widzeniu, lecz dzięki wierze". Wierzymy, że był to czas kroczenia z naszym Panem w atmosferze modlitwy i głębszego wchodzenia w tajemnicę krzyża.

 

Zdjęcia ze strony parafialnej.
fot. Krzysztof Bukalski