"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny.

Jezus daje uczniom wielką misję: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu Mk 16,15, którą jako Jego uczniowie podejmujemy z radością.

Tożsamość Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja wyraża się w historii o pociągu, który jedzie do Florencji.

Nosimy imię Apostoła Andrzeja, ponieważ wyraża ono naszą misję: przyprowadzać do Jezusa ,,Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami. (J 1,41-42). „Piotrów” - odważnych świadków dobrej wiadomości o zbawieniu przez Chrystusa Odkupiciela, aby zachęcać i utrzymywać jedność w Kościele, jako świadectwo dla innych.

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja ma siedzibę (Biuro Międzynarodowe) w Guadalajara, w Meksyku i działa za zgodą Archidiecezji w Guadalajara, we współpracy z jego Eminencją Kardynałem Jose Francisco Robles Ortegą. Od roku 2014 asystentem kościelnym SESA jest ojca Luis Alfonso Zepeda M. del Campo.

Od kilku lat trwa proces uzyskiwania osobowości dla Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. W 2012, Jose H. Prado Flores został osobiście zaproszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI do uczestnictwa w Synodzie Biskupów odbywającym się w Watykanie. Jest to potwierdzenie misji ewangelizacyjnej Szkoły św. Andrzeja.

Wizja i działanie

Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja nie są osobnymi przedsięwzięciami ani wyizolowanymi kursami, ale posiadają wspólną wizję i cel, które realizują się w działaniu.

Punktem wyjściowym jest pastoralny sekret św. Pawła przekazany jego uczniowi Tymoteuszowi: „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tym 2,1-2).

OGIEŃ EWANGELIZACJI ŁĄCZY W SOBIE TRZY PŁOMIENIE
Wizja Szkoły jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

KERYGMAT
Sercem i fundamentem ewangelizacji jest zawsze głoszenie Jezusa. Jezus umarły, zmartwychwstały i wywyższony jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

CHARYZMAT
Charyzmaty to znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczać, że Jezus jest żywy pośród nas i pozwalają na ewangelizację z mocą.

KOINONIA (WSPÓLNOTA)
Wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące, które pokazują, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas.