"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

10 lutego 2022

Już czas

W dniach 10-12.02.2022 w Łodzi odbyło się niesamowite spotkanie o nazwie: Już czas. Napiszmy historię razem. Było to spotkanie liderów kościoła z różnych denominacji chrześcijańskich, którego wizja zawierała się w słowach: Jako jedna Rodzina w Chrystusie, stajemy w pokucie i uniżeniu, aby w poddaniu Duchowi Świętemu zacząć pisać historię razem, zatrzymując podziały i burząc mury uprzedzeń, tak aby „wszystko na nowo [zostało] zjednoczone w Chrystusie jako głowie” (Ef 1, 10).
 
Kilka słów od Sylwi, która brała udział w wydarzeniu: Było dla mnie niezwykłym zaszczytem wziąć udział w wydarzeniu, na którym rozpoczął się nowy rozdział historii. Uniżenie. Miłość. Przebaczenie. Już czas. Czas na jedność. Jedność w różnorodności. Aby świat uwierzył!!! [J17,21b]
 
Z całego serca dziękuję Karolowi Sobczykowi i wspólnocie Głos na pustyni za wasze serca gotowe służyć, za kulturę i poziom tego wydarzenia, za odpowiedź na głos Pana i szczególnie za to, że spotkaliśmy się w cudownej RODZINIE.