BÓG CIĘ KOCHA!
Bóg kocha Cię z całego serca i nigdy o Tobie nie zapomina. On sam mówi: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. [Jr 1,5a]

 

Miłość Boga jest wieczna, stała, czuła i delikatna. On patrzy na Ciebie jako na swoje ukochane dziecko i ma dla Ciebie wspaniałe plany: "Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca." [Jr 29,11-13]

CZY WARTO ŻYĆ Z BOGIEM?
"Ja przychodzę po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości." [J 10,10b]

 

To tylko jedna z wielu obietnic, które Bóg zapisał dla Ciebie w swoim Testamencie. Bóg chce żebyś miał/a życie - żeby ono było wspaniałe, kwitnące, radosne, szczęśliwe i żebyś miał/a to życie w obfitości czyli w pełni. Kto nie chce żyć pełnią życia?
Czasami jednak z powodu różnych sytuacji i doświadczeń wątpimy w to, że Bóg jest dobry. W naszym myśleniu jest On wyłącznie sprawiedliwym sędzią, który karze swój lud za grzechy. Św. Jan mówi jednak, że "Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności." [1J 1,5b] czyli, że żadna ciemność, żadne zło nie pochodzi od Niego.

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

SAM NIE DAM RADY!
 

Jezus nie zostawił nas samych. Powiedział: "Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka." [Łk 24,49] Tą obietnicą jest Duch Święty - trzecia osoba Trójcy Świętej, który jest tym, który będzie cię prowadził, umacniał, bronił, pocieszał. On będzie uczył cię kroczenia w Bożej obecności i korzystania z pełni łaski, którą masz w Bogu.

DLACZEGO NIE WYSTARCZY, ŻE SAM BĘDĘ SIĘ MODLIŁ?
 

Pan Jezus powiedział do nas, że: "gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię moje tam JESTEM pośród nich".[Mt 15,20] Potrzebujesz wspólnoty, aby się rozwijać, aby coraz lepiej poznawać Boga. We wspólnocie nauczysz się rozmawiać z Bogiem - nie tylko mówić do Niego, ale też słuchać Jego głosu. Wspólnota jest miejscem, w którym spotykają się ludzie, którzy myślą podobnie do Ciebie, pomogą Ci wytrwać w wierze wśród różnych trudności życia codziennego, będą cię wspierać i modlić się za Ciebie. Wspólnota jest miejscem radosnego oczekiwania i przyjmowania tej pełni obfitości, która jest w Bogu. Nie zwlekaj! Zobaczysz jak Twoje życie zaowocuje gdy będziesz przebywać wśród innych braci i sióstr Jezusa Chrystusa!

JEST KTOŚ, KTO CHCE CIĘ URATOWAĆ!

 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony." [J 3,16-17] Nikt z nas nie może sam siebie wyzwolić z grzechu. Jezus - ukrzyżowany i zmartwychwstały jest rozwiązaniem, które Bóg dał światu i to całkowicie za darmo. Krzyż nie jest znakiem śmierci - jest znakiem zwycięstwa! Zwycięstwa nad grzechem, ale też zwycięstwa nad śmiercią, szatanem, chorobą, nałogami, zniewoleniami i wiele więcej.

DLACZEGO NIE WIDZĘ TEGO W MOIM ŻYCIU?

 

Przeszkodą dla szczęśliwego życia, dla wspaniałych Bożych planów dla Ciebie jest grzech. Często dotykają nas konsekwencje grzechów innych ludzi: obgadywanie, oskarżanie, raniące słowa, nieumiarkowanie w piciu alkoholu, wojny i wiele innych, ale my też nie jesteśmy wolni od grzechów. Św. Paweł napisał, że: "Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej." [Rz 3,23] Grzech oddziela nas od Boga, Jego miłości i łaski. Konsekwencją grzechu jest duchowa śmierć, przepaść między człowiekiem a Bogiem. Pismo Święte mówi, że "zapłatą za grzech jest śmierć." [Rz 6,23] Co więcej, sami nie możemy nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie naszymi uczynkami na powrót do łączności z Bogiem, ani na życie wieczne. Ale Bóg obiecał, że nas nie zostawi!

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa."

 

Rz 10,17

CHCĘ TO ZOBACZYĆ!
 

Co zrobić, żeby stało się to w twoim życiu? Uwierz w Jezusa i nawróć się. Wiara to wchodzenie w relację z Bogiem, który chce Cię słuchać i do Ciebie mówić. Wiara jest decyzją. Dezycją, że Pismo Święte mówi prawdę. Nawrócenie to nieustanna przemiana, zmiana myślenia, przyjmowanie nowego kierunku.
Aby skorzystać z owoców zbawienia i na nowo doświadczać Bożej miłości i łaski potrzeba kroku wiary- decyzji wyrzeczenia się zła i oddania swojego życia Bogu. Pismo mówi, że "jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia." [Rz 10,9-10]
Jeżeli chcesz dzisiaj podjąć decyzję oddania swojego życia Jezusowi i doświadczyć zmiany w swoim życiu, stań przed Jezusem ze szczerym, prostym sercem i pomódl się tymi lub podobnymi słowami:
Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Zapraszam Cię dziś do mojego serca i do mojego życia. Chcę, żeby moje życie się zmieniło. Chcę odrzucić dziś każdy grzech, który mnie od Ciebie oddala, chcę doświadczyć Twojego przebaczenia, miłości, bezpieczeństwa, pokoju, uzdrowienia i wszystkiego za co zapłaciłeś swoją drogocenną krwią, kiedy umarłeś na krzyżu i zmartwychwstałeś. Oddaję Ci moje życie. Bądź moim Panem (chcę być Tobie posłuszny) i Zbawicielem (chcę przyjmować Twoją pomoc) od teraz na zawsze. Amen.